Warszawa i on-line, 26 czerwca 2021

Warszawa i on-line, 26 czerwca 2021

Mądra miłość wierzącego rodzica

Mądra miłość wierzącego rodzica 

Aby wychować dziecko do przyjaźni z Bogiem i ludźmi

Aby wychować dziecko do przyjaźni z Bogiem i ludźmi

O KONFERENCJI

Nasza misja

Wyzwania i przemiany we współczesnym świecie nawołują Kościół do odnowienia budowy szczególnego powołania rodzicielskiego, jakim jest prowadzenie własnych dzieci w wierze. Pragniemy poszerzyć świadomość o roli wychowania dziecka bazując na Piśmie Świętym oraz wiedzy

psychologiczno-pedagogicznej tak, aby młode pokolenie było zakorzenione w Bogu i wydawało trwały owoc dla Królestwa Bożego oraz przekazywało duchowe dziedzictwo kolejnym generacjom, zgodnie z przesłaniem Słowa Bożego:

Bóg ustanowił świadectwo i wyznaczył prawo, nakazujące naszym ojcom, by opowiadali dzieciom o wielkich dziełach Bożych. Aby następne pokolenie mogło je znać, żeby dzieci, które będą się rodzić mogły je poznawać i przekazywać dalej swoim dzieciom.

Psalm 78,6-8

Tematyka konferencji wychodzi naprzeciw potrzebom osób wychowujących lub mających znaczący wpływ na dzieci i młodzież - rodziców, dziadków, nauczycieli.

Podczas realizacji programu Szkoły dla Rodziców na bieżąco wyłaniały się nowe problemy dotyczące tematyki wychowania chrześcijańskiego, nad którymi chcielibyśmy podczas konferencji wspólnie się pochylić.

DLA KOGO

Zapraszamy każdego, kto chce zgłębić temat chrześcijańskiego wychowania

Rodziców i dziadków

Osoby w służbie dzieciom

Liderów

Obecnych i przyszłych

Nauczycieli, katechetów, wychowawców oraz wszystkich, którzy pragną głębiej poznać temat chrześcijańskiego wychowania

Osoby szkolące dorosłych w temacie roli wychowawczej w rodzinie lub służby i pracy z dziećmi

WSPÓŁPRACUJEMY Z 

Partnerzy

REJESTRACJA

Zarejestruj się

Konferencja odbędzie się on-line i off-line. 

Dla Waszego komfortu możecie wybrać, czy przyjedziecie spotkać się z nami osobiście czy zobaczycie wszystkie wykłady z własnego domu. 


Opłata konferencyjna wynosi 140 zł. 


UWAGA!

Jeżeli z jednego zboru wezmą udział w konferencji co najmniej 3 osoby,

przewidujemy zniżkę 50% (70 zł) dla każdej z nich.


Dodatkowo dla wszystkich absolwentów Szkoły dla Rodziców obowiązuje zniżka 10%, a dla studentów WSTS zniżka 20%.


Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Rejestracja trwa do 25 czerwca 2021, 18:00

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? 

Zadzwoń:(+48) 579 832 406 

lub zostaw wiadomość:

© 2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700